ПОЧАСОВОЕ ЖИЛЬЁ
ПОЧАСОВОЕ ЖИЛЬЁ
Цирк
1-комн. квартира на часы в Минске , за $0 в сутки
Цирк

Тип ориентира: Дворцы и театры /

Минск, просп. Независимости, 32
+375 (17) 327-88-23
пн-чт 09:00-18:00; пт 09:00-16:45

Цирк – это место, которое очень любят дети.

Раньше, до того как в Минске появился цирк, гастролировали балаганы. Первый белорусский цирк появился в 1884 году, тогда это был деревянный цирк на 800 мест. Он много раз прошел реконструкцию и не раз переезжал по районам города. Позже появился цирк-шапито, но в военное время был разрушен бомбардировкой фашистской авиацией. Когда война закончилась, директор цирка занялся его восстановлением на том же месте.

Самое первое представление в белорусском цирке после его восстановления прошло в феврале 1959 года.

А уже в 2008 году цирк реконструировался. У работников цирка, а также у дрессированных обитателей появилось много комфортного рабочего места для репетиций, так как цирк расширился и из одного корпуса реконструировался в три. В цирке уютно расположился цех по пошиву костюмов и даже балетный зал. А уютное кафе для работников цирка позволяет насладиться кофе-паузой в процессе плодотворного рабочего дня. Цирк приобрел изменения в стиле. Появились барельефы, много позолоченной лепнины.

На новом манеже выступает не только труппа цирка, но и цирковые коллективы из разных стран. Больше всего минчанам запомнился конный цирк из Туркменистана, Йог из Египта, Человек-каучук и другие не обычные цирковые герои.

 

Флаг Белоруссии Цырк - гэта месца, якое вельмі любяць дзеці.
Раней, да таго як у Мінску з'явіўся цырк, гастралявалі балаганы. Першы беларускі цырк з'явіўся ў 1884 годзе, тады гэта быў драўляны цырк на 800 месцаў. Ён шмат разоў прайшоў рэканструкцыю і не раз пераязджаў па раёнах горада. Пазней з'явіўся цырк-шапіто, але ў ваенны час быў разбураны бамбардзіроўкай фашысцкай авіяцыяй. Калі вайна скончылася, дырэктар цырка заняўся яго аднаўленнем на тым жа месцы.
Самае першае прадстаўленне ў беларускім цырку пасля яго аднаўлення прайшло ў лютым 1959 гады.
А ўжо ў 2008 годзе цырк рэканструяваўся. У работнікаў цырка, а таксама ў дрэсіраваных насельнікаў з'явілася шмат камфортнага працоўнага месца для рэпетыцый, так як цырк пашырыўся і з аднаго корпуса рэканструяваўся ў тры. У цырку ўтульна размясціўся цэх па пашыве касцюмаў і нават балетны зала. А ўтульнае кафэ для работнікаў цырка дазваляе атрымаць асалоду ад кава-паўзу ў працэсе плённага працоўнага дня. Цырк набыў змены ў стылі. З'явіліся барэльефы, шмат пазалочанай ляпніны.
На новым манежы выступае не толькі трупа цырка, але і цыркавыя калектывы з розных краін. Больш за ўсё менчукам запомніўся конны цырк з Туркменістана, Ёг з Егіпта, Чалавек-каўчук і іншыя не звычайныя цыркавыя героі.

Флаг Украины Цирк - це місце, яке дуже люблять діти.
Раніше, до того як в Мінську з'явився цирк, гастролювали балагани. Перший білоруський цирк з'явився в 1884 році, тоді це був дерев'яний цирк на 800 місць. Він багато разів пройшов реконструкцію і не раз переїжджав по районах міста. Пізніше з'явився цирк-шапіто, але у воєнний час був зруйнований бомбардуванням фашистською авіацією. Коли війна закінчилася, директор цирку зайнявся його відновленням на тому ж місці.
Найперше уявлення в білоруському цирку після його відновлення пройшло в лютому 1959 року.
А вже в 2008 році цирк реконструювався. У працівників цирку, а також у дресированих мешканців з'явилося багато комфортного робочого місця для репетицій, так як цирк розширився і з одного корпусу реконструювався в три. У цирку затишно розташувався цех з пошиття костюмів і навіть балетний зал. А затишне кафе для працівників цирку дозволяє насолодитися кава-паузою в процесі плідної робочого дня. Цирк придбав зміни в стилі. З'явилися барельєфи, багато позолоченою ліпнини.
На новому манежі виступає не тільки трупа цирку, а й циркові колективи з різних країн. Найбільше мінчани запам'ятався кінний цирк з Туркменістану, Йог з Єгипту, Людина-каучук та інші не звичайні циркові герої.

Флаг Англии Circus - a place that is very fond of children.
Earlier, before appeared in Minsk circus toured booths. First Belarusian circus appeared in 1884, then it was a wooden circus with 800 seats. He has been refurbished many times and not once moved to areas of the city. Later appeared circus tent, but in time of war was destroyed by the bombing of Nazi aircraft. When the war ended, the circus director took up his recovery at the same place.
The very first representation in the Belarusian circus after his recovery took place in February 1959.
And in 2008 the circus was reconstructed. Employees of the circus, as well as in the trained inhabitants there are many comfortable places for rehearsals, as the circus has expanded from one building was reconstructed in three. In the circus workshop is conveniently located, making costumes and even a ballet hall. A cozy cafe for employees of the circus, you can enjoy coffee breaks during an intense day. Circus acquired changes in style. There bas-reliefs, many gilded stucco.
On the new arena is not only the circus troupe, but circus groups from different countries. Most Minskers memorable equestrian circus of Turkmenistan, Yogi from Egypt, Man-rubber and other non-conventional circus characters.

Флаг Китая 馬戲團 - 一個地方,這是非常喜歡孩子。
此前,前出現在明斯克馬戲團巡迴演出展位。首先白俄羅斯馬戲團出現在1884年,那是一個木製的馬戲團有800個座位。他已經被翻新了很多次,沒有一次搬到城市地區。後來又出現了馬戲團的帳篷,但在戰爭時期被納粹飛機炸毀。當戰爭結束後,馬戲團導演拿起他的恢復在同一個地方。
在1959年2月在他康復後,白俄羅斯馬戲團的第一代表發生了。
並於2008年馬戲團被重建。員工的馬戲團,以及在訓練有素的居民有排練很多舒適的地方,因為馬戲團擴大從一個建築重建於三種。在馬戲團車間便利,使得即使是芭蕾大廳和服飾。一個舒適的咖啡廳馬戲團的員工,你可以在激烈的一天享用咖啡休息。馬戲團收購風格的變化。有淺浮雕,許多鍍金的灰泥。
在新的舞台上不僅是馬戲團,但來自不同國家的馬戲表演團體。最Minskers土庫曼斯坦,瑜珈從埃及難忘的馬術馬戲團,曼橡膠等非傳統馬戲的字符。

 

 

 

 

Комментарии:

avatar
имя
02.13.20
комментарий

Популярные квартиры:

сутки
часы

$20

$11

 
комн.1
Район: Советский, Площадь Бангалор, Комаровка

НА НОВЫЙ ГОД - 100 РУБ. - На часы 30 руб • На сутки 40 руб • На ночь 39 руб

сутки
часы

$21

$11

 
комн.2
Район: Фрунзенский, Московский, Ленинский, Центральный, Центр

НА НОВЫЙ ГОД - 120 РУБ. - Двухкомнатная квартира на день, ночь, вечер или сутки в Минске

сутки
часы

$20

$15

 
комн.3
Район: Первомайский, Зеленый луг, Восток

На Новый год 110 руб. - Квартира на час 29 руб. (на сутки, день, ночь, вечер по 40 руб.)

сутки
часы

$15

$10

 
комн.1
Район: Советский, Площадь Бангалор

На Новый год - 100 руб. - На час 19 бел.руб. Круглосуточно! Снять ночью – без проблем! Заселяю на день или вечер. Снять на ночь 20уе, на часы 19уе, на сутки 20уе

сутки
часы

$15

$10

 
комн.1
Район: Центральный

Сутки 40 руб. На часы 19 руб. На ночь 20 руб. Квартира не день в Минске. Снять квартиру на вечер Минск.

сутки
часы

$20

$12

 
комн.1
Район: Центральный, Советский, Площадь Бангалор, Комаровка

Ночь 30 руб • Сутки 40 руб • Часы 19 руб.

сутки
часы

$15

$12

 
комн.1
Район: Фрунзенский

На час 19 руб. Круглосуточно! Снять ночью – без проблем! День 15уе • Вечер 20уе • Сутки 25уе • На часы 19,5уе • На ночь 20уе

сутки
часы

$19

$15

 
комн.1
Район: Советский

Круглосуточно! Если назовут другую цену, жалуйтесь 👊 хозяйке по +375 25 7080012 Квартира на день в Минске | Сутки 40руб. | На часы 29 руб | На ночь 40р.

сутки
часы

$20

$15

 
комн.1
Район: Первомайский, Советский, Зеленый луг

На ночь 40 бел.руб. • На часы 29 руб. • На сутки 50 руб. • Квартира на день Минск. Заселяю круглосуточно!

сутки
часы

$14

$12

 
комн.1
Район: Центральный, Советский, Центр

Квартира на часы: 1-2 часа 10$ Хозяйка сдаёт круглосуточно! От двух часов 15$. Сутки/ночь/день – 30 руб. Круглосуточно рада гостям!

сутки
часы

$25

$15

 
комн.1
Район: Фрунзенский, Центральный

Круглосуточно снять за 20 руб. на часы. На ночь за 30 руб.

сутки
часы

$20

$15

 
комн.1
Район: Первомайский, Восток, Уручье

Без посредников Круглосуточно Vip-дом Шлагбаум Джакузи

сутки
часы

$19

$15

 
комн.1
Район: Советский, Комаровка

Однокомнатная квартира, Рядом Комаровка, метро, WiFi Квартира на часы в Советском районе

сутки
часы

$25

$15

 
комн.1
Район: Центральный, Советский, Центр

Круглосуточно! Жалуйтесь 👊 +375 29 622-11-18 если озвучат другие цены: на часы 30 руб., на сутки 40 руб., на ночь 39 руб.

сутки
часы

$23

$13

 
комн.3
Район: Первомайский, Зеленый луг

Сутки 50 руб. На час 18 руб. Часы 30 руб. Квартира на вечер в Минске. Снять квартиру на день.

сутки
часы

$19

$14

 
комн.1
Район: Центральный

Сдается уютная однокомнатная квартира на сутки и часы, на день и ночь, на вечер!

сутки
часы

$18

$15

 
комн.1
Район: Первомайский, Уручье

однокомнатная квартира на сутки, недалеко метро Каменная горка

сутки
часы

$25

$15

 
комн.1
Район: Первомайский, Советский, Зеленый луг, Восток

Квартира на день-ночь-сутки-вечер Минск. На часы 19 руб.

сутки
часы

$20

$12

 
комн.1
Район: Советский, Комаровка

Сутки 40 руб. | На часы 19 руб. | Снять квартиру на ночь 30 руб.

сутки
часы

$15

$10

 
комн.1
Район: Первомайский, Зеленый луг

Евро-квартира в Vip-доме со шлагбаумом. На час 30 руб. На ночь 40 руб. Сутки 50 руб. Вежливая хозяйка сдаёт квартиру на день или вечер, ждёт звонка круглосуточно.

сутки
часы

$19

$10

 
комн.2
Район: Партизанский, Заводской

На час 15 руб. Часы 19 руб. Квартира на день, ночь, сутки, вечер в Минске.

сутки
часы

$15

$9

 
комн.1
Район: Фрунзенский, Центральный, Веснянка

Сдаю 1-ю кв. на вечер, день-ночь или сутки с мебелью

сутки
часы

$19

$15

 
комн.1
Район: Партизанский, Заводской

На час 9уе, на день 10уе. Если назовут другую цену, жалуйтесь, 👊 пожалуйста по +375 29 622-11-18. | На часы 19 руб. | На ночь 20 руб. | Сутки 40 руб.

сутки
часы

$22

$12

 
комн.2
Район: Фрунзенский, Центральный, Веснянка

Двухкомнатная квартира на сутки, день, ночь, вечер

Цирк. 3558 https://sytki-minsk.com/markers/cirk/

Цирк. 3558 https://sytki-minsk.com/markers/cirk/